Menu

Det går ufattelig godt!

alt

Ovenstående overskrift med et gammelt Schlüter-citat rinder PS-redaktøren i hu efter at have fulgt ugens forløb med en række vigtige elementer af den generelle politiske debat og især den økonomisk-politiske debat.

I artiklen "Lars Løkke står fast: Det går godt" beretter DR Nyheder Online tirsdag 31. maj 2011 13.46 under rubrikken "Politik", at statsministeren ikke lader sig ryste af tal fra Danmarks Statistik, der viser en dansk økonomi i recession - undskyld: "teknisk recession" - ligesom den i 2008 lige før finanskrisen:

"Statsminister Lars Løkke Rasmussen står fast: Økonomien går fremad, siger han ... [I]følge Løkke viser alle underliggende indikatorer, at det går fremad. Både beskæftigelsen og eksporten stiger, siger Løkke, og lægger i stedet vægt på vismændenes rapport, som også er blevet offentliggjort tirsdag."

Oven i købet kan DR Nyheder Online samme dag kl. 12.00 fortælle fra pressemødet om den halvårlige rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab "Vismænd blåstempler blå plan" med følgende ord:

"Den netop offentliggjorte vismandsrapport roser i store vendinger den siddende regerings økonomiske politik. Blandt andet får den meget omtalte tilbagetækningsreform vismændene til at vende deres tommelfingere op ad ..." (Sprogfejlene er DR's helt egne.)

Men oppositionen er som altid sure og peger på, at DR selv i en artikel, som det tog PS-redaktøren en halv time at finde linket til senere samme dag, har refereret Danmarks Statistik for tal om den rent faktiske udvikling i de seneste to kendte kvartaler, at økonomien er i recession.

DR Nyheder Online skrev om den tekniske recession tirsdag den 31. maj 2011 09.28 under rubrikken "Penge" med den lettere mystificerende overskrift: "Dansk økonomi er stadig i bakgear", hvor man også berettede om stor overraskelse, ja sågar chok hos de ellers altid medieklare bankøkonomer med disse ord:

"Det er andet kvartal i streg, at BNP falder, og dermed er Danmark igen i recession. Der er en nedgang på 1,9 procent i den indenlandske efterspørgsel, hvor det private forbrug, det offentlige forbrug og investeringerne faldt, som sender dansk økonomi ned."

Her er så den stærkt overraskede reaktion fra Danske Banks cheføkonom Steen Bocian (Danske Bank var engang dem, der gjorde det de var bedst til):

"Baggrunden for faldet er særligt et voldsomt fald i det private forbrug på 0,8% - da det offentlige forbrug samtidig faldt med 0,8% og investeringerne med 8,3% må vi sige, at dagens tal tegner et overraskende dystert billede af dansk økonomi."

Og senere på dagen indrømmede overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i

Radioavisen på P1 kl. 16.00, at også vismændene var stærkt overraskede over Danmarks Statistiks tal, men det fandt DR Nyheder Online ikke værd at sætte på nettet.

 

--

Jamen det er da også irriterende, at virkeligheden sådan blander sig i den økonomisk-politiske debat!

Her har statsministeren med ufattelig god planlægning, der omfattede

- omhyggeligt koreograferede forhandlinger om den såkaldte "2020-plan", hvor dele blev vedtaget med det sædvanlige snævre VOK-flertal, men hvor man "brød med blokpolitikken" ved at opsige et efterlønsforlig med V, O, K, S og R og i stedet lave en ny efterlønsbeskæring med V, O, K og R,

- og hvor man samtidig havde maget det sådan, at forhandlingernes slutning kunne falde sammen med den traditionelle Økonomiske Redegørelse fra de vismænd, man selv har udpeget til Det Økonomiske Råd, der så i følge DR "blåstemplede blå plan",

- havde fået alle de politiske brikker til at falde på plads ved at splitte oppositionen og se ud som den rette ansvarlige mand til at lede Danmarks fortsatte vej ud af krisen

 - og så kommer de røde lejesvende i Danmarks Statistik med tal ude fra virkeligheden, der viser, at Danmark er i recession - igen ...

Tænk at offentlige besparelser og faldende boligpriser og et chok pga. finanskrisen og de blandede udsigter sådan kan ødelægge de fine planer og befolkningens lyst til at bruge penge, som de var så  gode til op til krisen. Hvem kunne dog have anet det?

Må PS-redaktøren foreslå, at statsministeren og hans VOK-flertal simpelthen vedtager at afskaffe virkeligheden?

Den ødelægger jo hele tiden det hele, og man er jo allerede godt i gang med om ikke at afskaffe virkeligheden, så dog at få den omtalt så lidt som muligt.

Se blot, hvordan en solid udskiftning af smagsdommerne i DR's bestyrelse og et ordentligt økonomisk hak i tuden pga. endnu et stort byggeri, der gik over budgettet men denne gang ikke blev reddet af regeringen, har fået DR til at fortælle om blåstemplinger og vismænd og forhandlinger og at "Løkke står fast" under hovedkategorien "Politik", mens Danmarks Statistiks ubehagelige tal er blevet godt gemt væk under den kedelige rubrik "Penge", som ingen læser eller linker til.

 

Nu mangler regeringen blot at få et par medier mere til at makke ret - og så er der ikke længere nogen, der tænker på virkeligheden!

Last modified onSaturday, 04 June 2011 10:21

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?